ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ความรู้โรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
22 ส.ค. 2556
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
08 ส.ค. 2556
23 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
51
05 ส.ค. 2556
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
29 ก.ค. 2556
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัย3 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
24 ก.ค. 2556
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 ก.ค. 2556
27 ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
36
17 ก.ค. 2556
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชกาชแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
09 ก.ค. 2556
29 ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 ก.ค. 2556
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19