ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
72
31 ส.ค. 2558
22 ประชาสัมพันธ์ ความรู้ "เอดส์หยุดได้ หาก...ร่วมใจรักษา" ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 ส.ค. 2558
23 การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาสรส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 ส.ค. 2558
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานเรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
10 ส.ค. 2558
25 การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 ส.ค. 2558
26 การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 ส.ค. 2558
27 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ส.ค. 2558
28 ปะกาศองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
647
16 ก.ค. 2558
29 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
52
13 ก.ค. 2558
30 การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26