ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าดูข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
01 ต.ค. 2558
22 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 ต.ค. 2558
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
29 ก.ย. 2558
24 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
114
14 ก.ย. 2558
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
81
31 ส.ค. 2558
26 ประชาสัมพันธ์ ความรู้ "เอดส์หยุดได้ หาก...ร่วมใจรักษา" ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 ส.ค. 2558
27 การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาสรส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 ส.ค. 2558
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานเรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
10 ส.ค. 2558
29 การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 ส.ค. 2558
30 การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26