ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศชำระภาษีประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
16 ธ.ค. 2556
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
09 ธ.ค. 2556
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัย4 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
06 ธ.ค. 2556
24 ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ (สมัยที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
21 พ.ย. 2556
25 ขอเชิญผู้สูงอายุและคนพิการมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
170
25 ต.ค. 2556
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
20 ก.ย. 2556
27 ความรู้โรคชิคุนกุนยา ดาวน์โหลดเอกสาร
76
04 ก.ย. 2556
28 ความรู้เกี่ยวการขุดลอกคูคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
25 ส.ค. 2556
29 ความรู้โรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
22 ส.ค. 2556
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
08 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20