ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ............................................ “โครงการรถ Mobile พาณิชย์....ลดราคา! ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

 ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

............................................

โครงการรถ  Mobile พาณิชย์....ลดราคา! ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนครศรีธรรมราช

              สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำสินค้าไปจำหน่ายในพื้นที่หมู่บ้าน โรงงานหรือแหล่งชุมชน 2จุด/วัน/รถ 1 คัน ได้แก่เวลา 08.00น.-12.00น.และช่วงบ่ายเวลา 13.00น-16.00น.ในพื้นที่             ตำบลหัวตะพาน ดังนี้

*-วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา  08.00น.-12.00น.

ณ อบต.หัวตะพาน

*-วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา  13.00น-16.00น.

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งชน

*-วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา  08.00น.-12.00น.

ณ อบต.หัวตะพาน

*-วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา  13.00น-16.00น.

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งชน

****************************************************

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564   :: จำนวนผู้อ่าน 1304 คน