ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านทุ่งชน-สะพานต้นเลียบพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.๗ ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านทุ่งชน-สะพานต้นเลียบพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.๗ ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564   :: จำนวนผู้อ่าน 1285 คน