ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2555/2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1937
09 ก.พ. 2555
12 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
1954
25 พ.ค. 2554
13 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่อาจเปิดเผยได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
1928
12 ก.ค. 2553
14 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
2194
30 มิ.ย. 2552
15 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. (มท 0892.4/ว 435 ลว .11 ก.พ.48 ประกอบข้อ 1.7 ด้านการบริหารจัดการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
2681
01 พ.ค. 2552
16 สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540
2411
12 ม.ค. 2552
17 ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
1914
12 ม.ค. 2552
18 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1997
12 ม.ค. 2552
19 รับฟังความคิดเห็น พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
2000
12 ม.ค. 2552
20 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
2231
12 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3
Fatal error: Call to undefined function mysql_free_work() in /home/huatapan/domains/huatapan.go.th/public_html/datacenter/work.php on line 234