ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
29 เม.ย. 2565
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
20 เม.ย. 2565
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
05 เม.ย. 2565
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
05 เม.ย. 2565
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
06 ม.ค. 2565
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
05 ม.ค. 2565
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านเหมืองใหม่-โบราณสถานวัดเกียบ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
15 ธ.ค. 2564
8 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านเหมืองใหม่-โบราณสถานวัดเกียบ ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
185
02 ธ.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1392
03 พ.ย. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1392
05 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24