ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 ต.ค. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านทุ่งชน-สะพานต้นเลียบพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.๗ ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 ก.ย. 2564
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านทุ่งชน-สะพานต้นเลียบพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
15 ก.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
05 ก.ค. 2564
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
02 ก.ค. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
08 เม.ย. 2564
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
08 เม.ย. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
278
25 มี.ค. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
23 มี.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมูที่ 7 บ้านเหมืองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
284
12 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24